Трансформатор YATP (YATPR, Yatt) төмендету қораптар

Төменвольтты жабдықтар

СипаттамаТехникалық ақпарат

Сипаттама

Қуат төмен қауіпсіз кернеуі 12 электр тұтынушыларды қамтамасыз етуге арналған қадам-төмен трансформаторлық YATP бар қораптар, 24, 36, 42 В айнымалы ток.

ТШ 3434-006-20582116-2013 сәйкес жасалған.

Техникалық ақпарат


Түсіндірмесіз

Пікірлер жабылды.